Privacy Statement

Beheerder website WERKENBIJKASBANK.nl
Deze website wordt beheerd door KAS BANK N.V. ("KAS BANK").

Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over "deze Website" wordt hiermee de WERKENBIJKASBANK.nl site bedoeld.

Wanneer u deze Website bezoekt kan KAS BANK gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u dergelijke gegevens ergens op deze Website heeft ingevuld. Het spreekt voor zich dat KAS BANK in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in dit Privacy Statement, bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door KAS BANK beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

KAS BANK zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien KAS BANK hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op deze Website en niet op websites van derden die via deze Website kunnen worden bezocht. Indien op deze Website informatie die rechtstreeks van andere websites afkomstig is wordt verstrekt, dan is dit Privacy Statement daarop niet van toepassing.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan KAS BANK N.V., t.a.v. Afdeling IAD/Compliance, Postbus 24001, 1000 DB AMSTERDAM.